www.NSOZ.sk
(zdroj)


4468 Meno a priezvisko dieťaťa nemožno podľa predchádzajúcich ustanovení zmeniť po tom, čo dieťa nadobudlo plnoletosť.
4470
4471
4472
4473
Rodičovská zodpovednosť
§ 123
1/ Rodičovskú zodpovednosť tvorí súhrn práv a povinností rodičov, ktorých účelom je zabezpečiť morálne a materiálne blaho dieťaťa a chrániť jeho práva a oprávnené záujmy.
4477
má názor:  

Nadobudnutím plnoletosti dieťaťa zanikne.
44782/ Rodičovská zodpovednosť zahŕňa výchovu, zastupovanie a správu majetku dieťaťa.
4479
§ 124
1/ Rodičovskú zodpovednosť vykonávajú obaja rodičia spoločne.
44812/ Určujúcim hľadiskom pri výkone rodičovskej zodpovednosti je najlepší záujem dieťaťa.
44823/ Výkon rodičovskej zodpovednosti je právom a povinnosťou rodičov. Rodičia sú zodpovední za riadny výkon rodičovskej zodpovednosti.
44844/ Súd je povinný viesť rodičov k jej dobrovoľnému riadnemu výkonu a v prípade sporov k ich zmierlivému vyriešeniu.
4486
§ 125