www.NSOZ.sk
(zdroj)


5123 dieťa urobil pestún ako opatrovník dieťaťa.
5124
§ 163
1/ Dieťa podľa svojich schopností a možností sa podieľa osobnou pomocou, a ak má príjem z vlastnej práce aj príspevkom z tohto príjmu na spoločných potrebách rodiny.
51272/ Ak bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti len jednému manželovi, pri starostlivosti a výchove dieťaťa pomáha aj druhý manžel.
5129
§ 164
Pestúnska starostlivosť zanikne
5131 pestúna.
5132
má názor:  

5133 dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou dieťaťa alebo
§ 165
5136
5137
51381/ Súd bez zbytočného odkladu zruší pestúnsku starostlivosť, ak odpadli dôvody, pre ktoré bola nariadená.
51402/ Pestúnska starostlivosť zanikne dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou dieťaťa alebo smrťou osoby, ktorá mala dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti. Pestúnska starostlivosť