www.NSOZ.sk
(zdroj)


5124
§ 163
1/ Dieťa podľa svojich schopností a možností sa podieľa osobnou pomocou, a ak má príjem z vlastnej práce aj príspevkom z tohto príjmu na spoločných potrebách rodiny.
51272/ Ak bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti len jednému manželovi, pri starostlivosti a výchove dieťaťa pomáha aj druhý manžel.
5129
§ 164
Pestúnska starostlivosť zanikne
5131 pestúna.
5132
5133
má názor:  

dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou dieťaťa alebo
§ 165
5136
5137
51381/ Súd bez zbytočného odkladu zruší pestúnsku starostlivosť, ak odpadli dôvody, pre ktoré bola nariadená.
51402/ Pestúnska starostlivosť zanikne dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou dieťaťa alebo smrťou osoby, ktorá mala dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti. Pestúnska starostlivosť zanikne aj umiestnením dieťaťa do ochrannej výchovy alebo jeho nástupom na výkon trestu