www.NSOZ.sk
(zdroj)


5233
Držba
§7
Držiteľ
5236 (1)  Držiteľom veci je ten, kto vykonáva právo pre seba.
5237 (2)  Držať možno právo, ktoré je prevoditeľné a ktoré pripúšťa trvalý alebo opakovaný výkon.
5238 Oprávnená držba
5239
§8
5241
5242
má názor:  

Zosúladiť zápis poznámky v katastrálnom zákone
5244
5245
5246 (1)  Ak držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti vykonáva právo v dobrej viere, že mu patrí, je oprávneným držiteľom.
5248 (2)  V pochybnosti sa predpokladá, že držba je oprávnená.
5249
§9
(1)  Oprávnený držiteľ má rovnaké práva ako vlastník; tieto práva však nemôže uplatniť voči vlastníkovi.