www.NSOZ.sk
(zdroj)


5803
5804
spoločných
5806
častí
5808 sa
5809
5810
nemôžu
5812
má názor:  

domáhať
5814
zrušenia
5816
pridruženého
5818 spoluvlastníctva podľa tohto zákona.
5819
5820
§ 83