www.NSOZ.sk
(zdroj)


5903 zbytočného odkladu po tom, čo ho na vadu upozornila tretia osoba, ktorá na tom má právny záujem, môžu túto vadu odstrániť vlastníci dotknutých bytov alebo nebytových priestorov
5906
5907
5908 spoločným vyhlásením. Ak k tomu nedôjde, môže o odstránení vád vyhlásenia rozhodnúť súd na návrh osoby, ktorá má na tom oprávnený záujem.
5910 (2)  Ak
5911
5912
má názor:  

vyhlásenie
5914
obsahuje
5916
nesprávne
5918
alebo
5920
nedostatočne