www.NSOZ.sk
(zdroj)


5905
5906
5907
5908 spoločným vyhlásením. Ak k tomu nedôjde, môže o odstránení vád vyhlásenia rozhodnúť súd na návrh osoby, ktorá má na tom oprávnený záujem.
5910 (2)  Ak
5911
5912
vyhlásenie
5914
má názor:  

obsahuje
5916
nesprávne
5918
alebo
5920
nedostatočne
5922
určité