www.NSOZ.sk
(zdroj)


5911
5912
vyhlásenie
5914
obsahuje
5916
nesprávne
5918
alebo
5920
má názor:  

nedostatočne
5922
určité
5924
vymedzenie
5926 spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru na spoločných častiach domu, k takémuto vymedzeniu sa neprihliada.
5928
§ 90
(1)  Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu vyhlásenie podľa § 87 zmeniť.