www.NSOZ.sk
(zdroj)


8088 (3)   Poručiteľ zruší písomný súkromný závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.
8089
Štvrtá hlava
Dedenie zo zákona
§ 50
(1)  V prvej dedičskej skupine dedia poručiteľove deti a jeho manžel, každý z nich rovnakým dielom.
8094 (2)  Ak nededí niektoré dieťa poručiteľa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.
8096
8097
má názor:  

§ 51
(1)  Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedia v druhej dedičskej skupine manžel poručiteľa, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
8102 (2)  Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.
8104
§ 52
(1)  Ak nededí manžel ani žiaden z rodičov poručiteľa, v tretej dedičskej skupine dedia rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka