www.NSOZ.sk
(zdroj)


8095 deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.
8096
8097
§ 51
(1)  Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedia v druhej dedičskej skupine manžel poručiteľa, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
8102 (2)  Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.
8104
má názor:  

§ 52
(1)  Ak nededí manžel ani žiaden z rodičov poručiteľa, v tretej dedičskej skupine dedia rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa
8109 (2)  Ak nededí niektorý zo súrodencov poručiteľa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
8111
§ 53
(1)  Ak nededí žiadny dedič v tretej dedičskej skupine, v štvrtej dedičskej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa.