www.NSOZ.sk
(zdroj)


841 vedela.
842
843
§ 79
845
Konanie za právnickú osobu navonok
847 Členovia štatutárneho orgánu konajú za právnickú osobu tak, že dajú najavo ich oprávnenie konať za právnickú osobu. Pri písomných úkonoch pripoja k názvu právnickej osoby aj svoj podpis.
850
má názor:  

851
§ 80
853
Povinnosť viesť evidenciu majetku
855
856
857 Štatutárny orgán je povinný zabezpečiť vedenie spoľahlivých záznamov o majetkových pomeroch právnickej osoby a podávať o nich správu jej členom alebo zakladateľovi.
859 Štatutárny orgán nesmie skresľovať finančnú situáciu právnickej osoby vo vzťahu k tretím