www.NSOZ.sk
(zdroj)


89202. necháva potvrdiť určité skutočnosti, najmä o prijatí plnenia, ibaže také potvrdenie bolo
8922
8923
podpísané
8925
samostatne
8927
alebo
8929
má názor:  

bolo
8931
potvrdené
8933
samostatným
8935
overeným
8937 elektronickým podpisom;
8938m) podmienka, ktorá vyžaduje, aby oznámenia alebo právne úkony spotrebiteľa voči