www.NSOZ.sk
(zdroj)


897
§ 84
899
Názov právnickej osoby
901
902
903 (1)  Názvom právnickej osoby je jej pomenovanie, ktoré obsahuje zakladateľská listina a pod ktorým je zapísaná vo verejnom registri, alebo ktoré je uvedené v zákone, ktorým bola zriadená. Právnická osoba robí právne úkony pod svojim názvom.
906
má názor:  

(2)  Súčasťou názvu právnickej osoby musí byť určenie jej právnej formy.
907 (3)  Právnická osoba je povinná uvádzať názov spolu s dodatkom označujúcim jej súčasný právny stav, najmä s dodatkom „v likvidácii“, „v konkurze“ alebo „v reštrukturalizácii“.
910
911
§ 85
913
Odlíšiteľnosť názvu právnickej osoby
915 (1)  Názov právnickej osoby musí právnickú osobu odlišovať od inej osoby, nesmie byť