www.NSOZ.sk
(zdroj)


9083 to, že dlžníkovi, ktorý plnil, právo na vyporiadanie nevznikne.
9084
Tretí diel
Zmena záväzkov
Prvý oddiel
Zmena v osobe veriteľa a dlžníka
Postúpenie pohľadávky
§ 84
Veriteľ môže postúpiť svoju pohľadávku alebo jej časť zmluvou inému aj bez súhlasu dlžníka.
9092
má názor:  

§ 85
(1)  S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva, ktoré sú s ňou spojené, vrátane jej zabezpečenia.
9095 (2)  Postupca je povinný odovzdať postupníkovi všetky doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú postúpenej pohľadávky.
9097
§ 86
9099
9100
9101 (1)  Postúpiť nemožno pohľadávku, ktorá zaniká najneskôr smrťou veriteľa, alebo obsah