www.NSOZ.sk
(zdroj)


9088
Postúpenie pohľadávky
§ 84
Veriteľ môže postúpiť svoju pohľadávku alebo jej časť zmluvou inému aj bez súhlasu dlžníka.
9092
§ 85
(1)  S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva, ktoré sú s ňou spojené, vrátane jej zabezpečenia.
9095 (2)  Postupca je povinný odovzdať postupníkovi všetky doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú postúpenej pohľadávky.
9097
má názor:  

§ 86
9099
9100
9101 (1)  Postúpiť nemožno pohľadávku, ktorá zaniká najneskôr smrťou veriteľa, alebo obsah ktorej by sa zmenou veriteľa zmenil. Postúpiť nemožno ani pohľadávku, ktorá nemôže byť postihnutá exekúciou.
9104 (2)  Nemožno postúpiť pohľadávku, ak by bolo postúpenie v rozpore s dohodou veriteľa a dlžníka alebo s právnym predpisom.
9106
§ 87