www.NSOZ.sk
(zdroj)


9283 (1)  Veriteľ je oprávnený domáhať sa splnenia dlhu od ručiteľa len v prípade, ak dlžník nesplnil svoj splatný dlh v primeranej dobe po tom, čo ho na to veriteľ písomne vyzval.
9285 Vyzvanie nie je potrebné, ak ho veriteľ nemôže uskutočniť, alebo ak je nepochybné, že dlžník svoj dlh nesplní, najmä pri vyhlásení konkurzu.
9287 (2)  Ručiteľ môže plnenie odoprieť, ak dlžník neplnil z dôvodov zavinených veriteľom.
9288 (3)  Ručiteľ môže voči veriteľovi uplatniť všetky námietky, na uplatnenie ktorých je oprávnený dlžník, a použiť na započítanie pohľadávky dlžníka voči veriteľovi, ak by bol na započítanie oprávnený dlžník, keby veriteľ vymáhal svoju pohľadávku voči nemu.
9291 Ručiteľ môže použiť na započítanie aj svoje pohľadávky voči veriteľovi.
9292
má názor:  

(4)  Ak ručiteľ neúspešne uplatní voči veriteľovi námietky, ktoré mu oznámil dlžník, je dlžník povinný nahradiť ručiteľovi náklady, ktoré mu tým vznikli.
9294
§ 113
(1) Ak sa za splnenie dlhu zaručí viac ručiteľov, ručí každý z nich za celý dlh. Ručiteľ má voči ostatným ručiteľom rovnaké práva ako solidárny dlžník.
9297 (2) Ak je ručením zabezpečená iba časť pohľadávky, neznižuje sa rozsah ručenia čiastočným plnením dlhu, ak dlh zostáva nesplnený vo výške, v akej je zabezpečený ručením.
9299 (3) Pri postúpení zabezpečenej pohľadávky prechádzajú práva z ručenia na postupníka v čase, keď postúpenie oznámil ručiteľovi postupca alebo preukázal postupník.
9301