www.NSOZ.sk
(zdroj)


85
86
§ 8
88
Zákaz zneužitia práva
90 Konanie, ktorým niekto zneužíva svoje práva, nepožíva právnu ochranu.
91
92
§ 9
94
má názor:  

Ochrana práv orgánom verejnej moci
96 (1)  Každý, kto sa cíti ukrátený na svojom práve, môže sa domáhať, aby mu orgán vykonávajúci verejnú moc (ďalej len “orgán verejnej moci”) poskytol ochranu.
98 (2)  Ak zákon neustanovuje inak, ochranu práv podľa tohto zákona poskytuje súd.
99
100
§ 10
102
Svojpomoc