www.NSOZ.sk
(zdroj)


87
88
Zákaz zneužitia práva
90 Konanie, ktorým niekto zneužíva svoje práva, nepožíva právnu ochranu.
91
92
§ 9
94
Ochrana práv orgánom verejnej moci
96
má názor:  

(1)  Každý, kto sa cíti ukrátený na svojom práve, môže sa domáhať, aby mu orgán vykonávajúci verejnú moc (ďalej len “orgán verejnej moci”) poskytol ochranu.
98 (2)  Ak zákon neustanovuje inak, ochranu práv podľa tohto zákona poskytuje súd.
99
100
§ 10
102
Svojpomoc
104 (1)   Svojpomocou sa môže brániť každý, koho právo je ohrozené a je zrejmé, že orgán verejnej moci by pomoc neposkytol včas alebo len sčasti.