www.NSOZ.sk
(zdroj)


9719 vlastného dlhu.
9720
§ 172
Čas plnenia peňažného dlhu medzi podnikateľmi
9722 (1)  Ak nebolo dohodnuté vo vzťahu medzi podnikateľmi inak, lehota na splnenie peňažného dlhu je:
9724a)   30 kalendárnych dní po doručení výzvy na úhradu dlžníkovi,
9726
9727
9728
má názor:  

b)   30 kalendárnych dní po prijatí plnenia, ak je dátum doručenia výzvy na úhradu neurčitý, alebo ak je výzva na úhradu dlžníkovi doručená najneskôr v deň prijatia plnenia, alebo
9731c)   30 kalendárnych dní po uskutočnení overenia zhody plnenia so zmluvou, ak sa má podľa dohody alebo zákona uskutočniť pri prevzatí a ak je výzva na úhradu dlžníkovi doručená najneskôr v deň prijatia plnenia.
9734 (2)  Lehotu na splnenie peňažného dlhu presahujúcu 60 kalendárnych dní odo dňa podľa
9735ods. 1 je možné dohodnúť iba výslovne a iba ak to nie je značne nevýhodné pre veriteľa.
9737 (3)  Lehotu na overenie zhody plnenia so zmluvou presahujúcu 30 kalendárnych dní odo